Planeta Magic Sagrada Familia

NORMATIVA

  • Obligació de confirmar la festa amb un dia d’antelació.
  • Per realitzar la reserva és necessari deixar una paga i senyal de 20€. En cas d’aplaçar  la festam la paga i senyal es mantindrà i en cas d’anul·lar-la, es perdrà.
  • El pagament de l’aniversari es realitzarà en finalitzar la festa.
  • Els monitors tenen la tasca de vigilar i controlar el bon funcionament de les instal·lacions i que el comportament dels nens sigui l’adient a nivell general, no individualitzat.
  • Tots els nens que utilitzin les instal·lacions tenen l’obligació de passar per recepció i recollir el número d’entrada.
  • No es permet accedir al parc amb aliments o begudes adquirits fora del recinte.
  • No es permet treure aliments o begudes fora de la cafeteria.
  • Alçada màxima d’1,50 m.
  • Imprescindible l’ús de mitjons.