Normativa

NORMATIVA

- Obligació de confirmar la festa amb un dia d'antelació.

- Per realitzar la reserva és necessari deixar una paga i senyal de 20€.

   En cas d'aplaçar  la festam la paga i senyal es mantindrà i en cas d'anul·lar-la, es perdrà.

- El pagament de l'aniversari es realitzarà en finalitzar la festa.

- Els monitors tenen la tasca de vigilar i controlar el bon funcionament de les instal·lacions i que el comportament dels nens sigui l'adient a nivell general, no individualitzat.

- Tots els nens que utilitzin les instal·lacions tenen l'obligació de passar per recepció i recollir el número d'entrada.

- No es permet accedir al parc amb aliments o begudes adquirits fora del recinte.

- No es permet treure aliments o begudes fora de la cafeteria.

- Alçada màxima d'1,50 m.

- Imprescindible l'ús de mitjons.